ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΟΥΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πολλά παραπάνω από την κοπριά και τα χημικά ΝΡΚ

Για ν’ ανταποκριθούν τα εδάφη στις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων καλλιεργειών και για να αποφευχθεί η ερήμωσή τους, είναι απαραίτητη  η χρήση οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων. H λύση είναι η χρήση οργανικής ουσίας με χουμικά συστατικά....

Θρεπτική Αξία των Ανόργανων (χημικών) Στοιχείων της φύσης

Θρεπτική Αξία του Άνθρακα (C) Είναι το θεμελιώδες συστατικό κάθε ζωντανού Οργανισμού, φυτικού και ζωικού. Η «Οργανική ουσία» είναι ένα σύνολο ενώσεων που αποτελούνται από άτομα άνθρακα ενωμένα κατά περίπτωση και με άλλα στοιχεία όπως Οξυγόνο, Υδρογόν...

Γιατί «ξεπλένεται» το Άζωτο στο έδαφος

Το νιτρικό άζωτο  δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά υπόκειται σε έκπλυση με την βροχή ή το πότισμα και μπορεί να συμβεί σε 2 μέρες έως και 2 εβδομάδες. Η λύση είναι η εφαρμογή Επιφανειακών Αζωτούχων Λιπασμάτων με Αναστολείς Νιτροποίησης Αζώτου....

Προϊόντα

θρέψης
0

Χρόνια

ιστορία
0

Χώρες

εξαγωγών
0

Βραβεία

ποιότητας
0

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Δωρεάν εδαφολογική ανάλυση

Τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ της ΛΗΔΡΑ είναι εγγύηση για την υψηλότερη ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή με πραγματικά μειωμένο κόστος. Επικοινωνήστε για μια ΔΩΡΕΑΝ Εδαφολογική Ανάλυση και τη δημιουργία ειδικού προγράμματος λίπανσης για το έδαφος και την καλλιέργειά σας.

Καλέστε