Γιατί «ξεπλένεται» το Άζωτο στο έδαφος

Το νιτρικό άζωτο  δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά υπόκειται σε έκπλυση με την βροχή ή το πότισμα και μπορεί να συμβεί σε 2 μέρες έως και 2 εβδομάδες. Η λύση είναι η εφαρμογή Επιφανειακών Αζωτούχων Λιπασμάτων με Αναστολείς Νιτροποίησης Αζώτου.

Το  Άζωτο προσλαμβάνεται από το έδαφος και τις ρίζες των φυτών στην νιτρική μορφή του (ΝΟ3).  Όλες οι υπόλοιπες μορφές του αζώτου, η αμμωνιακή, η αμιδική (ουρική) και η οργανική, πρώτα μετατρέπονται σε νιτρική μορφή (με τη βοήθεια μικροοργανισμών του εδάφους που ονομάζονται βακτήρια νιτροποιήσεως) και μετά απορροφούνται από το ριζικό σύστημα των φυτών.

Δυστυχώς όμως το νιτρικό άζωτο είτε προερχόμενο από τις άλλες μορφές αζώτου, είτε προερχόμενο από λιπάσματα που έχουν το άζωτο σε νιτρική μορφή δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά υπόκειται σε έκπλυση με τα νερά της βροχής ή των ποτισμάτων. Η έκπλυσή του εξαρτάται από τη δομή του εδάφους και μπορεί να συμβεί σε 2 μέρες (σε πολύ αμμουδερά εδάφη) εως και 2 εβδομάδες (στα βαριά συνεκτικά).

Ως εκ τούτου, ορίζεται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 2-14 ημερών ως διάστημα δράσης των Επιφανειακών Αζωτούχων Λιπασμάτων της αγοράς. Εαν αυτά παρασκευάζονται από Νιτρική Αμμωνία, το μισό τους Άζωτο είναι νιτρικής μορφής και θα ξεπλυθεί άμεσα και το άλλο μισό άζωτο, αυτό της αμμωνιακής μορφής, θα έχει χρόνο δράσης από 2-14 ημέρες μέχρι να νιτροποιηθεί και να ξεπλυθεί παρομοίως. Εαν τα επιφανειακά λιπάσματα παρασκευάζονται από Ουρία, ακολουθούν την ίδια διαδικασία έκπλυσης με διαφορά κάποιων ημερών που απαιτεί το ουρικό άζωτο να μετατραπεί σε αμμωνιακό (και να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία έκπλυσης 2-14 ημερών).

Επομένως ποια είναι η λύση για την απαραίτητη εφαρμογή του Αζώτου στην επιφανειακή λίπανση των καλλιεργειών;

Η λύση είναι η εφαρμογή Επιφανειακών Αζωτούχων Λιπασμάτων με Αναστολείς Νιτροποίησης Αζώτου. Οι ενώσεις αυτές (καταλύτες) επιβραδύνουν τη διαδικασία μετατροπής των αζωτούχων ενώσεων σε νιτρικές και προσφέρουν άζωτο στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα Επιφανειακά Αζωτούχα Λιπάσματα της ΛΗΔΡΑ παρασκευασμένα με την υψηλή τεχνολογία «Ελεγχομενης Αποδέσμευσης CRF» είναι εμπλουτισμένα με

  • Άζωτο 3 μορφών εμπλουτισμένο με Αναστολείς Νιτροποίησης Ελεγχόμενης & Διαδοχικής Αποδέσμευσης Αζώτου Μακράς Διαρκείας (BIO-STABLE), προσφέρουν στην καλλιέργεια μια σταθερή καμπύλη Αζωτοπροσφοράς ώστε να μην αντιμετωπίζει έλλειψη αζώτου (λογω έκπλυσης) αλλά δεν εκθέτουν την καλλιέργεια σε υψηλές αιχμές προσφοράς αζώτου που έχουν ως αποτέλεσμα τις ανεπιθύμητες υπερβλαστήσεις (όπως συμβαίνει με τη χρήση Νιτρικής Αμμωνίας και Ουρίας).
  • Φώσφορο, Κάλιο, Μαγνήσιο και 7 Ιχνοστοιχεία σε ιδανικές μορφές και αναλογίες για μια ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας.

Τα Επιφανειακά Αζωτούχα Λιπάσματα της ΛΗΔΡΑ παρασκευασμένα με την υψηλή τεχνολογία «Ελεγχομενης Αποδέσμευσης CRF» μπορείτε να τα προμηθευτείτε σε 3 διαφορετικές ομάδες προϊόντων και 17 διαφορετικούς τύπους. Είναι συμπυκνωμένα, απόλυτα αφομοιώσιμα και απαιτούνται σε μικρότερες ποσότητες από τα ανταγωνιστικά τους καθώς αξιοποιούνται από τα φυτά όλες οι λιπαντικές τους μονάδες.

About Christos Christodoulou

Καλέστε