ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΔΡΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
PRIMA HUMUS®

Υγρό Πυκνό Οργανικό Λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε Χουμικά οξέα. Το πυκνότερο χουμικό σκεύασμα στη Διεθνή αγορά. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

F-GRAN®

Κοκκώδη Σύνθετα Ανόργανα Λιπάσματα ΝΡΚ με Μαγνήσιο & Ιχνοστοιχεία, Βραδείας Αποδέσμευσης, σε διάφορους τύπους. Αντικαθιστούν όλα τα κοκκώδη βασικά λιπάσματα της αγοράς.

STOP FREEZE®

Υγρός Τροφικός Ορός, διασυστηματικός βιοδιεγέρτης υψηλής τεχνολογίας για την ενίσχυση της άμυνας των φυτών κατά του παγετού. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

SPEED®

Υγρός Τροφικός Ορός, διασυστηματικός βιοδιεγέρτης υψηλής τεχνολογίας για την πρωίμηση της συγκομιδής, ανάρρωση από σοκ και μείωση της καρπόπτωσης. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

AMINA PLUS®

Υγρός Τροφικός Ορός Αμινοξέων και Χουμικών οξέων. Διασυστηματικός βιοδιεγέρτης υψηλής τεχνολογίας. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

TREFO®

Υγρά Λιπάσματα TREFO. Οργανικά Χουμικά λιπάσματα αρίστης ποιότητας εμπλουτισμένα με Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία με πολύ υψηλές και σταθερές ποιοτικές προδιαγραφές. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια κυκλοφορίας. Σε 9 τύπους.

SUN® (πρώην SUN ANTI)

Κοκκώδη Ανόργανα Σύνθετα Λιπάσματα ΝΡΚ με Μαγνήσιο & Ιχνοστοιχεία ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά. Αφομοίωση εως και 98%. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια κυκλοφορίας.

PLASIS®

Βελτιωτικά-Ενεργοποιητές Εδάφους PLASIS σε στερεή μορφή για τη ρύθμιση του pH του εδάφους και την αύξηση της γονιμότητάς του. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα με Άδεια κυκλοφορίας. Σε 4 τύπους για όξινη αντίδραση και 3 τύπους για αλκαλική αντίδραση.

SUPER D.A.L. Ν-Ρ-Κ®

Υγρά Λιπάσματα SUPER D.A.L. Ανόργανα Υπέρ Πυκνά λιπάσματα με τα 3 κύρια ανόργανα θρεπτικά στοιχεία Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, σε 3πλάσιες περιεκτικότητες συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά τους. Σε 15 τύπους.

  • 1
  • 2
Καλέστε