Αμερικανική Τεχνολογία που συνδυάζει Ανόργανα Σύνθετα Λιπάσματα NPK με Ιχνοστοιχεία ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά για 3πλάσια Αφομοίωση (98% αντί 30%)

ΣΧΕΤΙΚΑ

SHELION AgroTech® παράγει Κοκκώδη Σύνθετα Ανόργανα Λιπάσματα (Ν-Ρ-Κ+MgO+ΙΧΝ.) Βραδείας Αποδέσμευσης, ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η υψηλή εφαρμοσμένη τεχνολογία στον τομέα της θρέψης λίπανσης φυτών. Τα Πυκνά Χουμικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στα παραγωγικά στάδια, προέρχονται από τον λεοναρδίτη και αποτελούν την πλουσιότερη πηγή σε χουμικά οξέα, φουλβικά οξέα και φυσικούς αυξητικούς παράγοντες στη Διεθνή αγορά. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1

Τριπλάσια αφομοιωσιμότητα εως και 98%. Αντίθετα, στα άλλα Βασικά Λιπάσματα ΝΡΚ παλιάς τεχνολογίας δεν ξεπερνά το 30%.

2

Δράση από τη στιγμή εφαρμογής του και παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υψηλή, σταθερή και μακροχρόνια τροφοδοσία σε όλα τα στάδια χωρίς συχνές πολυδάπανες εφαρμογές.

3

Αύξηση της παραγωγής. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

4

Δεν επηρεάζει το pΗ του εδάφους, καθώς δεν έχει όξινη επίδραση. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα και η γονιμότητα και ρυθμίζεται το pH.

5

Δεν δεσμεύεται και παραμένει διαθέσιμο στον ριζικό ορίζοντα των φυτών, για να χρησιμοποιηθεί όταν το χρειασθούν. Μεγαλύτερη  οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα.

6

Δεν επηρεάζεται από κλιματικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε όλα τα εδάφη.

  • SHELION λιπάσματα
  • Κοινά λιπάσματα

ΔΡΑΣΗ

Η κύρια δράση αυτών έγκειται στη διάλυση των δυσδιάλυτων αλάτων των κοκκωδών σύνθετων λιπασμάτων, στη διάλυση των δυσδιάλυτων αλάτων του εδάφους, στη θρέψη των ωφέλιμων μικροοργανισμών και στη ρύθμιση της αντίδρασης οξύτητας (pH) του λιπάσματος και του εδάφους. Με αυτό τον τρόπο το ενθυλακωμένο σε αυτά κοκκώδες λίπασμα καθίσταται αφομοιώσιμο από τα φυτά σε ποσοστό εως και 98% (αντί του 30% των ανταγωνιστικών) και έχει πιστοποιημένη δράση.

Καλέστε