ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΔΡΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
F-GRAN®

Κοκκώδη βασικά λιπάσματα Ν-Ρ-Κ με σήμα CE σύμφωνα με τον Καν. 2019/1009 (ΕΕ). Εμπλουτισμένα με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία, σε διάφορους τύπους ιδανικούς για κάθε καλλιέργεια.

DOUBLE 2 σε 1 (Shelion Technology)® ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ: Κοκκώδη Ανόργανα Αζωτούχα λιπάσματα ενισχυμένα με Χουμικά συστατικά. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια Κυκλοφορίας.

SUN®

Κοκκώδη Ανόργανα Σύνθετα Λιπάσματα ΝΡΚ με Μαγνήσιο & Ιχνοστοιχεία ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά. Αφομοίωση εως και 80%. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια κυκλοφορίας.

DOUBLE 2 σε 1®

Κοκκώδη Ανόργανα Σύνθετα Λιπάσματα ΝΡΚ, με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά. Αφομοίωση έως και 70%. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια Κυκλοφορίας.

PRIMA HUMICA®

ΧΟΥΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ σε στερεή μορφή, το πιο πλούσιο λίπασμα στην Ευρώπη σε Οργανικά Χουμικά Συστατικά. Εφαρμογή και στις Βιολογικές καλλιέργειες. Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος.

BLUE STAR®

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά διαφυλλικά λιπάσματα με Ιχνοστοιχεία, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΑΜΙΝΟΞΕΑ, σε 11 τύπους για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα στάδια ανάπτυξης. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια κυκλοφορίας.

F-TOP ORMON®

Στερεά Οργανο-Ανόργανα Λιπάσματα με Χουμικά συστατικά και Ανόργανα Θρεπτικά στοιχεία σε στερεά μορφή. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια Κυκλοφορίας.

PLASIS®

Βελτιωτικά-Ενεργοποιητές Εδάφους PLASIS σε στερεή μορφή για τη ρύθμιση του pH του εδάφους και την αύξηση της γονιμότητάς του. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα με Άδεια κυκλοφορίας. Σε 4 τύπους για όξινη αντίδραση και 3 τύπους για αλκαλική αντίδραση.

  • 1
  • 2