ΥΓΡΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΗΜΑ CE
| ΟΡΓΑΝΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΟΥΜΙΚΑ ΟΞΕΑ

Με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία – χουμικά οξέα – αμινοξέα

Πιστοποιημένη δράση για πρωίμηση ή καταπολέμηση stress, αλατότητας, παγετού, ιώσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  • null

    Το ήξερες ότι:

    Τα Λιπάσματα της ΛΗΔΡΑ είναι από τα πρώτα που έχουν λάβει το σήμα CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 1009/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γνώμονα την αποδεδειγμένη δράση τους, την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

PRIME Bio CE®

Ο 1ος Πιστοποιημένος Βιοδιεγέρτης Φυτών στην Ευρώπη (Καν. 2019/1009 ΕΕ). Με Χουμικά & Φουλβικά Οξέα σε υγρή πυκνή μορφή και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς (δράση) από ανεξάρτητα πειραματικά ερευνητικά.

SUPER D.A.L. Ν-Ρ-Κ®

Υγρά ανόργανα πυκνά λίπάσματα με σήμα CE (Καν. 2019/1009 ΕΕ) με Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο. Περιέχουν τριπλάσιες ποσότητες θρεπτικών σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά τους.

D.A.L. CE ® with Ca Mg N

Υγρά ανόργανα πυκνά λίπάσματα με σήμα CE (Καν. 2019/1009 ΕΕ) με Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Άζωτο. Περιέχουν τριπλάσιες ποσότητες θρεπτικών.

SALT®

Υγρό σκεύασμα για τη βελτίωση των αλατούχων, αλκαλιωμένων εδαφών. Η μόνη λύση για την εξυγίανση των εδαφών με υψηλό ποσοστό αλάτων (υψηλή ηλ. αγωγιμότητα %ΕCe). Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

IRON STAR * N CHEL®

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα Χηλικού Σιδήρου ενισχυμένο με Άζωτο, για την πρόληψη και την θεραπεία των τροφοπενιών Σιδήρου.

ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα Χηλικού Ψευδαργύρου για την πρόληψη και την θεραπεία των τροφοπενιών Ψευδαργύρου.

TREFO®

Υγρά Λιπάσματα TREFO. Οργανικά Χουμικά λιπάσματα αρίστης ποιότητας εμπλουτισμένα με Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία με πολύ υψηλές και σταθερές ποιοτικές προδιαγραφές. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια κυκλοφορίας. Σε 9 τύπους.

STANLEY®

Υγρός Καινοτόμος Ορός για την ενίσχυση της άμυνας των φυτών κατά των ιώσεων. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο με Άδεια κυκλοφορίας.

PRIMA HUMUS®

Υγρό Πυκνό Οργανικό Λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε Χουμικά οξέα. Το πυκνότερο χουμικό σκεύασμα στη Διεθνή αγορά. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

SPEED®

Υγρός Καινοτόμος Ορός για την πρωίμηση της συγκομιδής, ανάρρωση από σοκ και μείωση της καρπόπτωσης. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.