ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προϊόντα Λίπανσης με Οργανικά Χουμικά Συστατικά και Ανόργανα Θρεπτικά  Στοιχεία

Παραγωγή και συσκευασία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 & Καν. (ΕΕ) 2018/848

Ο 1ος Πιστοποιημένος Βιοδιεγέρτης Φυτών στην Ευρώπη (Καν. 2019/1009 ΕΕ). Με Χουμικά & Φουλβικά Οξέα σε υγρή πυκνή μορφή και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς (δράση) από ανεξάρτητα πειραματικά ερευνητικά.

ΧΟΥΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ σε στερεή μορφή, το πιο πλούσιο λίπασμα στην Ευρώπη σε Οργανικά Χουμικά Συστατικά. Εφαρμογή και στις Βιολογικές καλλιέργειες. Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος.

Κοκκώδη λιπάσματα για τη βασική λίπανση των Βιολογικών Καλλιεργειών.