Ο 1ος Πιστοποιημένος Βιοδιεγέρτης Φυτών στην Ευρώπη (Καν. 2019/1009 ΕΕ). Με Χουμικά & Φουλβικά Οξέα σε υγρή πυκνή μορφή και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς (δράση) από ανεξάρτητα πειραματικά ερευνητικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PRIME Bio CE ®

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE “PRIMΕ Bio” βάσει του Νέου Κανονισμού Λιπάσμάτων (ΕΕ) 2019/1009, με πιστοποίηση από τον Διαπιστευμένο Κοινοποιημένο Οργανισμό TÜV AUSTRIA Hellas (NB: 0906) για την αποδεδειγμένη δράση του, την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Πλούσιο σε Χουμικά και Φουλβικά Οξέα.
✅αποδεδειγμένοι ισχυρισμοί
✅βάσει ανεξάρτητων ερευνών

ΔΡΑΣΗ:

  • Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ποιότητας του φυτού.
  • Προκαλεί επιτάχυνση του σταδίου ριζοβολίας και αύξηση του ριζικού συστήματος.
  • Προκαλεί επιτάχυνση της βλαστικής ανάπτυξης και ενισχύει τη βλαστικότητα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΕΙΣ:

  • Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους.
  • Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών – μέγεθος, χρώμα σάκχαρα, άρωμα, γεύση.
  • Αύξηση της παραγωγής.
  • Ενίσχυση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες.
  • Ενεργοποίηση, διάλυτοποίηση, αξιοποίηση των ανόργανων λιπασμάτων.
  • Μείωση της ποσότητας εφαρμογής λιπασμάτων μέχρι και 50%.
  • Βελτίωση της δομής του εδάφους, αερισμού, ικανότητας συγκράτησης υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

                     

ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

Στοιχεία / Ενώσεις              (w/v)%

ΧΟΥΜΙΚΑ ΟΞΕΑ                    20%

ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ (Ν)                 6%

 

pH= 5,0-6,0

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εδαφοβελτιωτικά:  5-10 κιλά/στρέμμα.

Η εφαρμογή γίνεται μετά τη συγκομιδή, ή μαζί με τη βασική λίπανση.

Βασική λίπανση: 2-10 κιλά/στρέμμα.

Η εφαρμογή του γίνεται πριν τη σπορά ή την μεταφύτευση, πριν το τελευταίο φρεζάρισμα.

Επιφανειακή λίπανση με έχγυση: 1-5 κιλά/στρέμμα.

Μετά την εφαρμογή του και για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθεί πότισμα.

Υδρολίπανση: 0,5 – 6,0 κιλά/στρέμμα

Οι παραπάνω ποσότητες μπορούν να εφαρμόζονται επιφανειακά ή με υδρολίπανση ανά 7-14 ημέρες. Η εδαφοβελτιωτική και βασική εφαρμογή γίνονται συνήθως 1 φορά στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Η εφαρμογή του γίνεται με έγχυση στο έδαφος ή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης.